Realizujeme projekt a stavby elektroenergetických staveb 0,4 – 35 kV nejvíce pro tyto investory:

Poskytujeme kompletní projektové práce pro:

  • územní a stavební řízení      
  • realizaci staveb      
  • dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS)

Projekty  NN, VN, TS, VO provádíme v programech Microstation, AutoCad.
Digitální dokumentaci skutečného provedení provádíme v softwaru PROGEO

Projekce kontakt:    pavel.kulstejn@voltmont.cz